Berglund

Berglund

Fokuserat persondiagram

Kommentar

Här presenterar jag min forskning gällande släkten på min mors sida, med utgångspunkt i min mormor Klara och min morfar Verner.


Den är på inget sätt komplett och är ett ständigt pågående arbete, där jag uppdaterar och kompletterar vartefter. Jag gör min egen grundforskning, så långt det är möjligt och hämtar sällan uppgifter från andras forskning.

 

Har du några frågor, får du gärna kontakta mig!

Skapades: 4 jan. 2021