CATARINAS FORSKNING

Jag är uppvuxen i Hälsingeskogarna och många av mina anor hittas också där, långt tillbaka i tiden. Främst i Segersta socken och socknarna däromkring.

Jag forskar på både min mors och min fars sida, som båda är födda och uppvuxna i just Segersta.


Men det finns även släktgrenar på andra håll i landet, exempelvis i Södermanland och Västmanland.
Några djärva själar vågar sig också över Atlanten i emigrationsvågorna i slutet av 1800-talet och i början av förra seklet. Så därför har jag även släkt i USA.


Jag försöker att göra all min egen grundforskning och undviker att använda information från andras forskning , åtminstone inte utan att kontrollera den först.


Här kan du ta en titt på min forskning.

Senast uppdaterad 2021-01-04